subjektas

subjektas
subjèktas dkt. Apliñk namùs váikšto kažkokiẽ keisti̇̀ subjèktai.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • subjektas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individas ar socialinė grupė kaip aktyvi pažįstamosios ir praktinės veiklos būtybė, objekto priešybė. Subjektą ir objektą ryškiai priešino R. Dekartas (žr. racionalistinė pedagogika). Pagal jį, subjektas yra …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • subjektas, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos — statusas Aprobuotas sritis tarptautinė politika apibrėžtis Valstybė ar jos dalis, teritorija (specialaus statuso zona), fizinis arba juridinis asmuo, bet kokia kita organizacija ar fizinių asmenų grupė, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • subjektas — subjèktas sm. (2) Š, NdŽ, KŽ; Rtr, L 1. TrpŽ fil. žmogus kaip pasaulį pažįstanti ir jį veikianti, sąmonę ir valią turinti būtybė. 2. TrpŽ logikoje – sąvoka, apie kurią kas pasakoma sprendime, loginis veiksnys. 3. teis. teisių ir pareigų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kolektyvinio investavimo subjektas arba jo subfondas, atitinkantis šias sąlygas: 1) jo investicinių vienetų ar akcijų yra įsigijęs bent vienas finansuojantysis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos išleidžiami ir išperkami investuotojo reikalavimu. 2. Informuotiesiems investuotojams… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto asocijuotasis subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Subjektas, kuriam viešojo sektoriaus subjektas daro reikšmingą poveikį. Reikšmingas poveikis yra tada, kai viešojo sektoriaus subjektas turi kito subjekto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Biudžetinė įstaiga, kuri atskaitinga viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) kurioje viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina steigėjo funkcijas, taip pat tokiai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas užsienio subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Savarankiškas užsienio valstybėje pagal jos teisės aktus registruotas ir (ar) veiklą vykdantis subjektas, kurio finansinius, ekonominius ir kitus sprendimus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjektas, kuriam pavaldūs kiti viešojo sektoriaus subjektai ir kuris kontroliuoja jų veiklą ir gali daryti poveikį jų finansiniams,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kolektyvinio investavimo subjektas arba jo subfondas, kuris ne mažiau kaip 85 procentus savo grynųjų aktyvų investuoja į finansuojamąjį kolektyvinio investavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”